dissabte, 22 de novembre de 2008

la memòria històrica

La impossibilitat de fer taula rasa en el tema de la guerra civil de l'estat espanyol -1936-39- ens duu a un carreró sense sortida: la carència d'una informació històrica ponderada i objectiva .
Les generacions que van néixer als quaranta i cinquanta i als inicis dels seixanta del segle XX van rebre una visió esbiaxada de les causes, fets i conseqüències del que fou el conflicte contemporani més traumàtic dins la península, i que s'erigí a manera de precedent de la segona guerra mundial-1939-1945-.
La dictadura dels vencedors, personalitzada per Francisco Franco, desencadenà un gran silenci i molt rancor retingut -a part de la intensa repressió franquista que s'entén enllaçada dins el conflicte bàsic.
Les generacions nascudes a partir dels setanta del segle XX han pogut obtenir informació. Però, ha estat una informació mediatitzada pels equilibris de la transició , que tot ho distorsionà. Una transició que encara no ha dit la darrera paraula.

El darrer gest del jutge Garzón, si bé ha fet prendre una certa consciència del greuge no segellat, en trencar-se sobtadament ha acabat de desorientar la població.

Cal obrir un fòrum que dugui a terme la tasca abandonada pel jurista.